Dental Clinics kan U het leven vergemakkelijken…

Share
Letterhead
Letterhead

Beste Patiënt,

U weet dat ons tandheelkundig centrum erom bekommerd is dat u geen grote bedragen moet voorschieten ten titel van onze erelonen. Dit uit zich middels rechtstreekse facturatie aan uw verzekeringsinstelling (“derde betaler”).

Het koninklijk besluit van 18 september 2015 (MB 23/9/15) schaft één van de manieren af die toegang verlenen tot het derdebetaler stelsel, met name de financiële noodsituatie OIFNS.

Vanaf 1 oktober 2015 mogen de volgende personen gebruik maken van derdebetaler (de OCMW en FEDASIL zijn niet betroffen) :

a) patiënten met OMNIO statuut

b) kinderen tot 18 jaar

c) de gewoon verzekerde patiënten die een uitzondering gekregen hebben van hun ziekenfonds omdat ze chronisch ziek zijn of werkloos, enz.

Wij adviseren ten zeerste aan de patiënten die zich in de categorie c) bevinden om na te vragen bij hun ziekenfonds betreffende hun rechten op derdebetaler.

Voor de volwassene AO patiënten (bijv. 110/110) die niet meer in aanmerking komen voor derdebetaler heeft ons centrum een mechanisme uitgewerkt met gelijkaardige betalingsfaciliteiten als derdebetaler.

Dit mechanisme – toegepast in ziekenhuizen en laboratoria voor klinische biologie – wordt technisch “uitgesteld contant” genoemd.

Samengevat, de patiënt ontvangt het getuigschrift voor verstrekte hulp zonder de verzorging te betalen (met uitzondering van het remgeld) en geeft het zo snel mogelijk door aan zijn ziekenfonds.

Van zodra zijn rekening gecrediteerd is stort hij het oorspronkelijk gevraagde bedrag op rekening nr BE80 3634 9579 0177 van DENTAL CLINICS (men mag dit bedrag ook cash komen brengen als de overschrijving voor moeilijkheden zorgt).

Wij preciseren dat het gevraagde bedrag berekend wordt door onze computer die zich baseert op het officiële RIZIV tarief : inderdaad, in bepaalde gevallen betaalt het ziekenfonds minder terug (bijvoorbeeld als er geen tandverzorging plaatsvond in het voorbije jaar).

Dit mechanisme kreeg de Engelse naam Pay when reimbursed! en is aan volgende regels onderworpen :

1. de toetreding tot dit mechanisme gebeurt op basis van appreciatie door DENTAL CLINICS (en natuurlijk van de patiënt zelf, die zijn erelonen altijd cash mag afrekenen) van zodra de tussenkomst van het RIZIV 100 euro per zittijd overschrijdt zoals berekend door onze computers op basis van het conventietarief ;

2. per persoon wordt een waarborg van 80 euro gevraagd om toe te treden tot het mechanisme Pay when reimbursed! ; U krijgt een voucher als ontvangstbewijs die u goed moet bewaren ;

3. U beschikt over een periode van maximaal 15 dagen om het gevraagde bedrag aan DENTAL CLINICS te betalen ; anders gezegd, U mag niet treuzelen om het getuigschrift voor verstrekte hulp af te geven bij uw VI ;

4. bij uitblijven van betaling binnen de termijn onder punt 3 hierboven, wordt uw waarborg eigendom van DENTAL CLINICS en zal U daarenboven de gevraagde erelonen moeten betalen ;

Homepic 2
Homepic 2

Gelieve voor al Uw vragen betreffende Pay when reimbursed! rechtstreeks te bellen naar onze permanentie op het Gsm nr. 0475 53 31 69.

David Hatzkevich, Chief Dentist

Mutdental4

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *